Vi erbjuder föreläsningar och kurser inom våra medicinska specialiteter och inom släktforskning.

Vi ger medicinska föreläsningar för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, studenter, andra inom vården men även för allmänheten/patienter. Lena föreläser inom området diabetes medan Anders föreläser om problem och sjukdomar inom urinvägarna. Vi kan också hålla i gruppdiskussioner inom våra specialområden.

Våra uppdragsgivare är vanligtvis olika läkemedelsföretag men vi föreläser också åt läkemedelskommittér, kommuner, utbildningsföretag samt universitet/högskolor. Om Du vill få referenser från någon/några av våra uppdragsgivare - kontakta oss!

När det gäller
släktforskning erbjuder vi skräddarsydda "mini-kurser" för dig som vill komma igång men inte riktigt vet hur. Du får först en översiktlig föreläsning kring släktforskning i allmänhet och vilka hjälpmedel som finns att tillgå idag, därefter hjälper vi dig att komma igång med den egna släktforskningen.
Om du istället vill att vi ska göra släktforskning åt dig så kan vi också åta oss det.


Kontakta oss så berättar vi mer!